User:
Parola:

Gestbal - Salarii

Aplicati destinata evidentei personale si salarizare a unei societãti sau a unui grup de societãti, unei institutii publice, sau a unei societãti non-profit.
Se realizeazã gestiunea tuturor situatiilor posibile: salariul lunar sau orar pentru angajati cu carte de munca si colaboratori, calcul invers (de la net la brut),
calcul salar in acord - procent de realizare, calcul indemnizatiede incapacitate temporarã, calcul indemnizatie de concediu de odihnã, Evidentã defalcata a datoriilor cãtre stat ale angajatului si angajatorului...
Gestbal-Salarii este un instrument complex si puternic pentru a tine
o evidenþã foarte strictã asupra cel mai mare factor de risc a unei societãþi,
si a costului sau: resurse umane.
Asigura administrarea personalului, monitorizarea costului fortei de
muncã, înglobeazã un sub-sistem de pontaj si de control acces, devenind
solutia optima pentru cresterea eficientei in managmentul de resurse
umane. Transferã automat datele salariale in contabilitate (Notã Contabilã
în Gestbal Contabilitate).
Aplicatie integrata, de ultima generaþie, destinata evidentei
personale si salarizare a unei sau mai multor societãti, indiferent de tipul
de activitate si de numãrul de angajati.

Download gratuit, Gestbal - Salarii demo.program salarii

- NOU - inclus declaratia 112.

Gestbal - Salarii - Functii de baza

program salarii salarizare Managment Resurse umane / Calculul si contabilitatea salariilor pentru mai
    multe societãti.
program salarii salarizare Organizare pe locuri de munca, sectii, departamente pe 2 nivele / centre de cost
program salarii salarizare Administrare salariat - tip contract, vechime in munca, zile concediu, cartea de
    munca, Istoric angajat
program salarii salarizare Fisa angajatului (tip contract de munca: angajat functie de baza, angajat cu timp
    partial, pensionar, angajat cu contract tip cenzor, membru cooperator) - date
    personale, date profesionale, întretinuti
program salarii salarizare Functii / meserii COR
program salarii salarizare 2 chenzine, Calcul -Salarii, -Contributii societate, -Concediu de odihna, -Concediu
    de boala
program salarii salarizare Pontaj, Fluturasi, Foaie colectiva de prezenta
program salarii salarizare State de plata, lista de semnaturi, centralizatoare
    - Evidenþã Pontaj / Calendar / Evidenþã orelor lucrate, suplimentare,
    noapte, weekend, nelucrate…
program salarii salarizare Evidenta Pontaj / Calendar / Evidenta orelor lucrate, suplimentare, noapte,
    nelucrate…
program salarii salarizare Evidenta Concediu de odihna / calcul Concedii medicale, calcul indemnizatie de
    concediu
program salarii salarizare Evidenta Prime, Sporuri, Cotizatii, Penalizari, Retineri ocazionale (esalonate pe
    perioade), Popriri…
program salarii salarizare Acces (vizualizare) la arhive, Modificare Arhive
program salarii salarizare Evidenta Carduri salariati (cont, nr. card) viramente Card - Transmitere electronica
    la Banca
program salarii salarizare Gestionare + calcul nr. Tichete de Masa, Tichetelor de Cadou / Tichete 8 Martie
program salarii salarizare Generare pontaj / avans standard pentru toti angajatii la trecere de luna


Gestbal - Salarii - Rapoarte situatii

program salarii salarizare Foaie colectiva de prezenta / Fluturasi (buletin de salar individual)
program salarii salarizare State de salar format A3, A4, pe file / global / loc de munca / pe sectie
program salarii salarizare Centralizator (recapitulatie) de stat salarii / global / loc de munca
program salarii salarizare Centralizator de ore / loc de munca / sectii / Centralizator prezenta personal
program salarii salarizare Centralizator de boala / zile, ore nelucrate
program salarii salarizare Centralizator cotizatii / Centralizator retineri
program salarii salarizare Centralizator cost salarial / persoane / locuri de munca / sectii
program salarii salarizare Liste de semnaturi: Avans, Lichidare, Premii, Indemnizatii, Tichete de masa, Tichete
    de cadou

program salarii salarizare Lista viramente pe Card (cf. cerintelor bancii), avans, lichidare, alte sume
program salarii salarizare Declaratii -CAS, -Somaj, -CASS, -FNUASS, -ITM, Fise Fiscale anuale
program salarii salarizare Lista personal simpla / detailata
program salarii salarizare Lista de negociere Salar
program salarii salarizare Fisa individuala de salarizare pe perioada specificata
program salarii salarizare Fisa Contributie CAS pe perioada specificata
program salarii salarizare Adeverinta Medicala Salariat
program salarii salarizare Adeverinta de venit
program salarii salarizare Contract individual de munca
program salarii salarizare NOU - contributiile catre bugetele statului calculate pot fi exportate in programul de
    OP trezorerie.
program salarii salarizare Nota de plecare in concediu / Nota de Lichidare / Dispozitia de desfacere a
    contractului de munca


Gestbal - Salarii
Parametrii setabili de utilizator

program salarii salarizare Tabela de impozit / Sarbatori legale
program salarii salarizare Nr. salar mediu pt. calcul CAS individual
program salarii salarizare Reteta de calcul pentru contributii
program salarii salarizare Salar minim, salar mediu pe economie, zile mediu, limitele, valorile de deducere
program salarii salarizare Nr. salar minim pt. calcul CAS individual aferent indemnizatie de boala
program salarii salarizare Procente CAS, Somaj, CASS, ITM, fd. Accident (pt. contributia individuala, si
    contributia firmei).
program salarii salarizare Procent vechime, procent ore de noapte, procent ore suplimentare


Hi-Soft Computer
Oradea, Teiului nr.7
0359 405702
0741 019925