User:
Parola:

Gestbal - Productie - ERP

Aplicaţie dedicata urmăririi producţiei. Programul asigura control întregului ciclu de producţie: evidenta analitica a reţetelor produselor finite (norma de consum, fisa tehnologica, norma de timp), a comenzilor clienţilor, evidenta analitica a lansărilor, raportarea efectiva a producţiei, urmărirea produselor finite până la livrarea, vânzarea lor. Oferă multiple facilitaţi cu privire la fazele de pregătire / programare / lansare a producţiei care duc in final la inbunătăţirea calităţii produsului finit. Oferă rapoarte si situaţii asupra forţei de munca, prin urmăriea şi centralizarea normelor de timp si a manoperelor, contribuind la eliminarea timpilor morţi, si punând baza unei estimări corecte a “necesarului” de factor uman.
Costurile efective (materii prime, materiale, manopere) sunt urmărite la nivel de comenzi lansate sau la nivel de produse finite, având control eficient asupra resurselor.
Documentele de producţie: Norme de consum, fisa tehnologica, Norma de timp, Lansare in producţie, Bon de lucru, Necesar de materii prime si materiale, Fisa limita de consum sunt listate (unele generate) direct din Gestbal-Productie.
Cu ajutorul subsistemelor de antecalcul si postcalcul de preturi pe comenzi si secţii (puncte de producţie), asigura o îmbunătăţire permanenta a raportului preţ producţie / preţ vânzare.
In cazul ciclurilor de producţie scurte (o zi) sistemul asigura autogenerarea automata a produselor finite, a Bonurilor de predare.
Produsul Gestbal-Productie poate fi utilizat cu succes atât intr-o întreprindere de producţie (fabrica de mobila, atelier de confecţii, brutărie, etc.) cât şi intr-o bucătărie cu 2 angajaţi a unui restaurant.

Gestbal - Productie - ERP
Functii de bazã


program urmarire productie  Nomenclator de produse finite, semifabricate, mostre,
    prototipuri
program urmarire productie Gestiunea produselor finite / grupuri de produse finite
program urmarire productie Evidenta produselor finite (reþete, norme de consum,
    norme de timp, fisa tehnologica)
program urmarire productie Evidenta comenzilor de lansare in producþie / clienþi -
    beneficiari / secþii de producþie
program urmarire productie Planificarea producþiei
program urmarire productie Generarea automata a fiselor limita de consum,
program urmarire productie Generarea automata a fiselor limita de consum colectiva
    centralizata pe comenzi /
    perioada
program urmarire productie Consumuri efective pe comenzi limitate de fise limite.
program urmarire productie Evidenta raportãrilor de producþie / Bonurilor de predare
program urmarire productie Evidenta produselor finite si a semifabricatelor
program urmarire productie Urmãrirea livrãrilor / Vânzãrii a produselor finite
program urmarire productie Antecalcul a produselor finite pentru ofertare - cheltuieli directe, cheltuieli indirecte,
    cheltuieli generale
program urmarire productie Postcalcul a costurilor la nivel de comanda / secþii de producþie
program urmarire productie Evidenta si contabilitatea de gestiune de materii prime si materiale
program urmarire productie Calcul de necesar de materii prime / materiale / manopere
program urmarire productie Centralizator de timp / manopera / comanda / secþie de producþie
program urmarire productie Bonuri de consum pentru rebuturi si protocol


program urmarire productie


Gestbal - Productie
Rapoarte situatii

program urmarire productie Produs finit - Norma de consum, Norma de timp, Fisa tehnologica de producþie
program urmarire productie Lista produse finite
program urmarire productie Necesar de materii prime, materiale
program urmarire productie Fise limita de consum - autogenerat / Fisa limita suplimentare
program urmarire productie Fisa de Lansare in producþie
program urmarire productie Centralizator Fise limita
program urmarire productie Centralizator Timp / manopera
program urmarire productie Centralizator Productie terminata
program urmarire productie Lista cu abaterile de consumuri fata de consumurile normate
program urmarire productie Bon de predare / Bon de consum
program urmarire productie Lansãri / Bon de lucru / perioada / client
program urmarire productie Centralizator vânzãri
program urmarire productie Postcalcul


Hi-Soft Computer
Oradea, Teiului nr.7
0359 405702
0741 019925