User:
Parola:

Gestbal - ProAs

Program pentru evidenta Asociatii de proprietari (locatari).

program evidenta asociatii Evidenta structura asociatie arborescent (Grup / Bloc / sc. / ap / suprafete /
    persoane)
program evidenta asociatii Evidenta Contoare de consum / Bloc / sc. / ap / coloana
program evidenta asociatii Evidenta Fondurilor: Fond rulment / Fond reparatii / Alte fonduri
program evidenta asociatii Evidenta Consumurilor Apa / cãldura / curent / gas / Bloc / ap)
program evidenta asociatii Evidenta Serviciilor pe furnizori / Evidenta Furnizori
program evidenta asociatii Evidenta Subventiilor de cãldura
program evidenta asociatii Diferite moduri de calcul a cheltuielilor de încãlzire: / suprafata radianta /
    suprafata încãlzita / suprafata utila / încãlzire calculata (Elsaco, Ista...)
program evidenta asociatii Diferite moduri de repartizare a cheltuielilor (pe apartament / pe camera /
    pe persoane / pe persoane prezente / suprafata utila / suprafata încãlzita
program evidenta asociatii Repartizare a cheltuielilor / Calcul automat a intretinerii / Lista de plata
program evidenta asociatii Evidenta încasãrilor / emitere chitanta / calcul penalizãri
program evidenta asociatii Registru de casa / jurnal banca
program evidenta asociatii Fisa de apartament / Centralizatoare / statistica / Arhiva consumuri

program evidenta asociatii

 

Hi-Soft Computer
Oradea, Teiului nr.7
0359 405702
0741 019925