User:
Parola:

Gestbal - Contabilitate

Programul de baza pentru evidente contabile si financiare. Modulul de contabilitate primara si finala.
Pornind de la documentele primare: contabile si juridice ale societăţii, ajunge la analize economico-financiare complexe, analize scalabile si adaptabile le cerinţele diverselor categorii de utilizatori, respectiv diverselor domenii de activităţi. Pornind de la documente uzuale, binecunoscute - introducerea si prelucrarea informaţiilor, devine foarte eficient, si pentru utilizatori nespecialişti.
Permite analiza consolidata pe Holding - grup de societăţi, societăţi cu evidenta contabila individual.
Include peste 100 de rapoarte (situatii) personalizate, scalabile in funcţie de necesităţi.
Rapoarte si situaţii TOP, cel mai bun…, necesare unei management operativ.

Gestbal - Contabilitate
Functii de baza

Gestbal software, program contabilitate Evidentã Gestiuni, depozite En-Gross, En-Detail, Nevoile firmei, Amãnunt, Prestãri
    servicii, fise de magazie, fise de furnizori, balanta de mãrfuri (produse / materiale)
Gestbal software, program contabilitate Evidenta scont furnizor, calcul automat a diferentelor / intrãri
Gestbal software, program contabilitate Gestiune On-line - Stocuri cantitative, valorice, Intrãri / Iesiri / Transferuri, liste de
    stoc
Gestbal software, program contabilitate Gestiune de mãrfuri / produse finite / materiale / materii prime... in timp real
Gestbal software, program contabilitate Reglare descãrcare FIFO - la gestiunile en-gross
Gestbal software, program contabilitate Evidenta preturi de intrare de vânzare / 2 nivele / pret vânzare in valuta
Gestbal software, program contabilitate Calcul automat a perisabilitãtii cf. limitelor admise / intrãri / adaos / perioada
calcul a accizelor Calcul automat a accizelor pe produsele alcool, tutun / intrãri / adaos / perioada
Gestbal software, program contabilitate Coduri de bare - pe fisa de magazie / pe pozitii individuale.
Gestbal software, program contabilitate Raport de gestiune - urmãrire Gestiune amãnunt valoric sau valoric si cantitativ.
Gestbal software, program contabilitate Import / pret de cost import / calcul pret intrare (achizitie) ( cu taxe vamale ,
    comision, transport…)
Gestbal software, program contabilitate Evidenta receptii import / calcul automat pret de importator (de intrare). evidenta
    furnizori in valuta
Gestbal software, program contabilitate Emitere facturi - descãrcare gestiune En-gross de produse, Vânzare en-detail, fise
    clienti
Gestbal software, program contabilitate Evidenta vânzãri / agenti / distributie / clienti - puncte de lucru
Gestbal software, program contabilitate Calcul automat a pretului cu / fãrã TVA / discount (scont) acordat
Gestbal software, program contabilitate Export - Emitere facturi externe in diferite monede - Invoice - urmãrire client in
    valuta
Gestbal software, program contabilitate Urmãrire terti (furnizori si clienti) creante si datorii
Gestbal software, program contabilitate Evidentã Avansuri primite / acordate
Gestbal software, program contabilitate Evidentã Bilet la ordin
Gestbal software, program contabilitate Urmãrire scadette / facturi primite / facturi emise
Gestbal software, program contabilitate Casa / Banca / Registre / jurnale in lei si in valute
Gestbal software, program contabilitate Evidenta Vânzãri Case de marcat fiscal - Z / Evidenta vânzãri POS / Evidenta
    vânzãri cu tichete de masa -
Gestbal software, program contabilitate Comunicare cu casele de marcat fiscal / cititor de coduri de bare
Gestbal software, program contabilitate Evidenta cheltuieli directe
Gestbal software, program contabilitate Evidenta carburanti / tip / cantitate / perioada / pt. declaratia de mediu
Gestbal software, program contabilitate Conturi speciale - urmãrite analitic
Gestbal software, program contabilitate Avansuri trezorerie / agenti, Asociatii cont curent / asociati
Gestbal software, program contabilitate Evidenta conturilor in diferite monede
Gestbal software, program contabilitate Calcul automat a diferentelor de curs valutar
Gestbal software, program contabilitate Închiderea automata a conturilor de venit, cheltuieli, tva, amãnunt
Gestbal software, program contabilitate Diverse situatii operative la nivel de cumpãrãri / vânzãri / trezorerie
Gestbal software, program contabilitate Rulaje interne: evidenta, emitere bon de consum / factura de descãrcare / aviz
    însotire
Gestbal software, program contabilitate Evidenta, emitere transferuri Amãnunt < En-gross
Gestbal software, program contabilitate Urmãrire cotoare de documente / facturi / chitante / avize / bon predare / bon
    consum
Gestbal software, program contabilitate Situatie Cash-flow
Gestbal software, program contabilitate Balanta de verificare analitica, analitica pe furnizori si clienti, sintetica pe 8 perechi
    de egalitãti - setabil.
Gestbal software, program contabilitate NOU - Balanta de verificare in sistemul anglo-saxon

Gestbal software, program contabilitate


Gestbal - Contabilitate
Rapoarte situatii


Gestbal software, program contabilitate Liste de stoc-, Lista de inventar-, Lista de stoc “rosu”-, Lista de stoc / conturi- la
    data specificata
Gestbal software, program contabilitate Oferte de pret (mãrfuri / produse finite)
Gestbal software, program contabilitate Balanta de mãrfuri simpla / detailata / pe perioada / gestiune
Gestbal software, program contabilitate Raport de gestiune pt. orice tip de gestiune / centralizator de raport de gestiune /
    pe perioada specificata
Gestbal software, program contabilitate Situatii cumpãrãri / jurnal cumpãrãri en-gross / jurnal cumpãrãri amãnunt / jurnal
    cumpãrãri prestãri
Gestbal software, program contabilitate Lista Perisabilitate admisa / pozitii / intrãri / adaos / perioada
Gestbal software, program contabilitate Accize Alcool / Tutun / Combustibil / pozitii / intrãri / adaos / perioada
Gestbal software, program contabilitate Centralizator Discount (Scont) / Diferenta facturi / Diferenta TVA / facturi furnizori /
    perioada
Gestbal software, program contabilitate Lista plati / perioada / agent
Gestbal software, program contabilitate Jurnal produse cumpãrate / perioada
Gestbal software, program contabilitate Situatii vânzãri / Facturi emise / valoare de descãrcare / adaos / perioada
Gestbal software, program contabilitate Jurnal de conturi Facturi emise / perioada
Gestbal software, program contabilitate Marfa facturata / fãrã descãrcare (prestãri) / perioada
Gestbal software, program contabilitate Jurnal produse vândute / adaos / perioada
Gestbal software, program contabilitate Jurnal produse vândute / cantitate / perioada
Gestbal software, program contabilitate Centralizator Discount / Diferenta facturi / Diferenta TVA / facturi emise / perioada
Gestbal software, program contabilitate Lista încasãri / perioada / agent
Gestbal software, program contabilitate Centralizator transferuri / Centraliz. Bon consum / Centraliz. Transferuri Amãnunt <
    En-gross / perioada
Gestbal software, program contabilitate Jurnal de casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada / zile
Gestbal software, program contabilitate Centralizator conturi casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada
Gestbal software, program contabilitate Centralizator încasãri / plãti / casa / banca / cont cu evidenta analitica / perioada
Gestbal software, program contabilitate Creante / clienti / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Creante grupate pe agenti / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Creante / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Creante scadente / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Creante scadente grupate pe agenti / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Datorii / furnizori / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Datorii / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Centralizator datorii / conturi / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Datorii scadente / vechime factura / la data specificata
Gestbal software, program contabilitate Jurnal de TVA / Jurnal de Cumpãrãri / Jurnal de Vânzãri / Borderou de cumpãrãri /
    de Vânzãri / perioada
Gestbal software, program contabilitate Registru jurnal simplu / Registru jurnal cronologic / perioada
Gestbal software, program contabilitate Carte Mare lunar, Fise ªah, Fise cont / perioada
Gestbal software, program contabilitate Fise de magazie
Gestbal software, program contabilitate Fise de clienti / Fise de furnizori
 Balanta de verificare analitica / analitica pe furnizori si / sau clienti / sintetica /
    partiala


Hi-Soft Computer
Oradea, Teiului nr.7
0359 405702
0741 019925